Etiketa v dojó.

Dójó se nazývá místo, kde se cvičí bojová umění, jako jsou karate, judo, aikido, kendo a další styly. Výuka těchto bojových umění se řídí starobylou tradicí, jejíž součástí je úcta, poctivost
a skromnost, tedy vlastnosti, které byly vlastní starodávným japonským rytířům bojovníkům, tedy samurajům. Tato tradice se odráží v předepsané formě a etiketě chování. Přesto, že se Vám
tato pravidla a tradice budou zdát zvláštní, jsou velmi důležitá. Hrají důležitou roli z hlediska bezpečnosti, pomáhají kvalitně řídit trénink a hrají významnou roli v osobním a duchovním vývoji cvičence. Není výjimkou, že etiketa a chování cvičence, často vypovídá o jeho celkové úrovni v bojovém umění. Proto je nezbytně nutné, abyste se těmito pravidly řídili a to nejen navenek, ale abyste je vnitřně přijali za vlastní.

Je důležité, abyste převzali zodpovědnost nejen za své chování, ale i za chování ostatních členů dójó, a tím za dobrý chod celého klubu. Berte si příklad z chování vyspělých cvičenců a vždy se snažte být příkladem pro začátečníky. Vedoucí trenér by se již neměl zabývat vysvětlováním všech zásad a pravidel každému začínajícímu cvičenci, protože se musí soustředit na vedení celého tréninku
a klubu. Odpovědnost za chování začátečníků by měli převzít pokročilejší cvičenci. Ti by měli nově příchozím vysvětlit pravidla a etiketu dójó a dbát na její dodržování. Samozřejmě, že tyto rady začátečníkům jim budou sdělovat mimo vlastní trénink, aby tento zbytečně nenarušovali. Začátečníci by zase neměli čekat, až jim pravidla někdo vysvětlí, ale sami se pokročilejších cvičenců na vše potřebné zeptat.

Když vstupujete do místnosti, kde se cvičí bojová umění, tedy do dójó, proveďte pozdrav úklonou ve stoji, takzvané rei, směrem dovnitř dójó. Stejnou úklonu proveďte i když dójó opouštíte.
Když z jakéhokoli důvodu potřebujete přerušit cvičení, odejít z dójó během tréninku nebo máte jakýkoli jiný problém, vždy požádejte trenéra o svolení či o radu.

Vždy se snažte být na tréninku včas. Úvodní ceremonie a rozcvička jsou stejně důležité jako ostatní části tréninku. Když přijdete pozdě, musíte si sednout do seiza na okraji dójó a počkat až Vám trenér dá svolení, abyste se připojili k tréninku. Než se ovšem k tréninku připojíte, je nutné, abyste se stranou rozcvičili.

Během tréninku cvičte podle pokynů trenéra. Je naprosto nepřípustné, abyste se zbytečně bavili nebo si vymýšleli vlastní cvičení které vám trenér neuložil, či cvičení uložené trenérem bezdůvodně pozměňovali.

Při cvičení s partnerem se vždy navzájem pozdravte úklonou. Rovněž, pokud něco chcete sdělit trenérovi pozdravte ho nejdříve úklonou.

Před tréninkem vypněte mobilní telefon, sejměte hodinky, náušnice, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit zranění vám nebo ostatním cvičencům. Nehty na rukou i nohou udržujte ostříhané a čisté. Na tatami nenoste pití, stravu, žvýkačky atd.

Máte‐li problémy s pohybem, technikou, nepokřikujte na učitele, pokuste se „okoukat“ od ostatních, případně vyčkat na vhodnou příležitost a požádat učitele o radu a pomoc.

Snažte se, aby Vaše gi bylo čisté, v dobrém stavu, bez silných vůní či zápachů. Mějte čisté ruce i nohy, které si vždy před tréninkem umyjte.

Nezapomeňte, že jste na tréninku, abyste se něco naučili, ne abyste uspokojili svoje ego.

Chovejte se dle zásad slušného chování, buďte ohleduplní, opatrní a slušní, stejně tak jako všude mimo dójó.

 

Dojo kun

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto.
Zaprvé! Usiluj o zdokonalení charakteru.

Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto.
Zaprvé! Buď věrný a braň cestu pravdy.

Hitotsu! Doryoku no seichin o yashinau koto.
Zaprvé! Rozvíjej ducha úsilí.

Hitotsu! Reigi o omonzuru koto!
Zaprvé! Respektuj ostatní a projevuj zdvořilost.

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto.
Zaprvé! Vyvaruj se násilného chování.