Ceník.

Platba probíhá na čtvrtletí dopředu a hradí se na účet 115-5479190207/0100. Do poznámky platby prosím uvést jméno, příjmení člena a účel platby. 

Víme, že karate často cvičí i celé rodiny – proto nabízíme rodinné slevy na členství.