Ceník.

Platba probíhá na čtvrtletí dopředu a hradí se na účet 115-5479190207/0100. Do poznámky platby prosím příjmení a jméno člena, dále uvést měsíce za které platíte, pokud platba nebude hrazena za dané čtvrtletí.

Víme, že karate často cvičí i celé rodiny – proto nabízíme rodinné slevy na členství. Trénink tradičního karate u nás určitě zvládnete zaplatit. Karate učíme, protože chceme, ne protože musíme.