Výkonnostní zkoušky na 8. až 6. KYU.

Dne 20. Prosince 2018, se uskutečnily výkonnostní zkoušky na 8. až 6. KYU. Zkoušky proběhly pod vedením Tomáše Neradila, 3.dan WTKF, trenéra 1. trenérské třídy, Mezinárodního rozhodčího „C“, Medailistu z Národních pohárů a Mistrovství ČR.

Všem za úspěšné složení zkoušek Gratulujeme. Trenérský tým Centrum Karate Olomouc !