Časový rozpis.

Aktuální časový rozpis je platný do konce července 2022. Od října 2022 budeme rozpis cvičebních hodin rozšiřovat dle zájmu a počtu našich členů. Chceme pro Vás udržovat kvalitní výuku, a proto se vždy budeme snažit vytvořit časový rozpis tak, aby co nejvíce vyhovoval Vašim nárokům a požadavkům.