Důležité sdělení, nepřehlédněte !

Vážení členové a rodiče našich nezletilých členů klubu. Moc si vážíme toho ,že jste členy a přátelé klubu Centrum Karate Olomouc.

Rovněž si vážíme vašeho nadšení a odhodlání, vstřícnosti a pochopení rodičů a času který věnujete výuce Karate. Uvědomujeme si, že za tuto výuku přispíváte stanovenou částku, za kterou očekáváte ten nejlepší profesionální přístup trenérů a vedení klubu. Proto bychom vás rádi požádali aby jste si pečlivě přečetli následující důležité sdělení !

Výuka Karate je zdlouhavá cesta, a i po letech se pořád člověk má co učit a je co stále zdokonalovat. Tato výuka však nebude fungovat bez spolupráce z vaší strany.

Proto bychom vás rádi s počínajícím rokem požádali o dodržování jistých pravidel které nám všem usnadní dosažení vašich cílů a nám pomohou vám je dosáhnout .

  1. Žádáme Vás o prostudování a dodržování Etikety v DOJO ( přesné znení Etikety Naleznete na stránkách)
  2. Je důležité aby jste k výuce přistupovali nanejvýš zodpovědně a soustředěně. Karate je bojové umění a je důležité se na jeho výuku koncentrovat a soustředit. Aby nedocházelo k zbytečným zraněním.
  3. Připravujte se a cvičte i doma, i 10 min denně stačí pro to aby jste se mohli posouvat dále.
  4. Pro ty kteří se chtějí zdokonalovat a rozvíjet svoje schopnosti, jsme připravili část VÝUKA aby jste si i doma mohli procvičovat to co se na hodinách učíme.
  5. Docházka – Uvědom te si ,že bez práce nejsou výsledky. A stejně jak u jiných lidských činností a umění, bez přípravy a tréninku není úspěch. Proto pokud se můžete a chcete tréninku zůčastnit, tak vás žádáme o vaši docházku v co největší míře. V případě, že se však nemůžete tréninku zůčastnit .Nebo Vám brání nějaké skutečnosti aby jste se ho mohli zúčastnit. Prosím informujte nás formou SMS na tel č.+420736400624.

Ještě jednou přejem všechno nejlepší do Nového Roku 2019 a věříme, že společně se budeme nadále zdokonalovat v dovednostech tohoto krásného bojového umění . A těšíme se na setkání na hodinách Karate.

S přátelským pozdravem trenérský tým – Centrum Karate Olomouc.